Estetik Cerrahi

Onko Plastik Cerrahi

Malign Melanom

Video Makaleler

İletişim

Prof. Dr. Sıdıka Kurul

Prof. Dr. Sıdıka KURUL

Plastik Cerrahi Uzmanı
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü
İdari Görevler:
Yönetim Kurulu Üyeliği
Müdür Yardımcılığı
Soruşturma Komisyonu Başkanlığı
Satınalma Komisyonu Başkanlığı
Enstitü Kurulu üyeliği
Ailevi Durum: Evli, 1 Çocuk sahibi
Yabancı Dil: İngilizce
Dernek ve Vakıf Üyelikleri:
1-Türk Tabipler Birliği : (üyelik tarihi : Haziran10, 1973, NO:21062)
2. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
1996-2000: Etik Komite 2. Başkanı
2000-2002: Bilimsel İşlerden Sorumlu Yönetim Kurul Üyesi
2002: İkinci Başkan
3. Onkoloji (Tümör Bilim) Derneği
1993-1997: Genel sekreter
1997-2002: Başkan
2002: İkinci Başkan
4. Türk Onkoloji Vakfı (Kurucu üye)
2000-2002: Yönetim Kurulu Üyesi
2002: Yönetim Kurulu Başkanı
5. Interplast Türkiye (Aktif üye)
6. Türk Rekonstruktif Mikrocerrahi Derneği (Üye)
7. European Society of Surgical Oncology (ESSO) (Üye)
8. Balkan Union of Oncology (BUON) (Kurucu Üye)
9. Balkan School of Oncology BSO) (Kurucu Üye)
10. International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (IPRAS) (Üye)
Görev aldığı dergiler:
1-Türk Onkoloji Dergisi: Yayın Kurulu
2-Türk Plastik cerrahi Dergisi: Yayın Kurulu
3-Ulusal Cerrahi Dergisi: Yayın Kurulu
4- Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi: Yayın Kurulu
5. Clinics: Yayın Kurulu
Profesyonel mesleki ilgi alanı:
Meme ve vücut şekillendirme
Estetik cerrahi
Genel plastik cerrahi
Onkolojik Plastik Cerrahi : Deri kanserleri, malign melanom, sarkom, baş-boyun tümörleri ve meme rekonstrüksiyonu
Onkolojide multidisipliner çalışma : 1989 dan bu yana İ. Ü. Onkoloji Enstitüsü’nde
Radyoterapi, kemoterapi ve temel onkoloji ile ortak çalışma.
Kişisel ilgi alanları:
Kitap okuma: Anadolu, Ortadoğu ve dinler tarihi
Seyehat: Özellikle doğa
Fotoğraf, Sinema: Politik sinema
Prof. Dr. Sıdıka Kurul 1950 yılında Zonguldak’ ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da yaptı. !973 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakülte’ sinden mezun oldu. Aynı fakültenin genel cerrahi ve plastik cerrahi kliniklerinde ihtisaslarını yaparak 1980 yılında genel cerrah, 1983 yılında plastik cerrah ünvanlarını aldı. 1983-1988 yılları arasında Vakıf Gureba Hastahanesi’ nde zorunlu hizmetini yaptı. 1989 yılında plastik cerrahi doçenti, 1995 yılında plastik cerrahi profesörü oldu.
Prof. Dr. Sıdıka Kurul’ un ulusal ve uluslar arası dergilerde 100 yayını, ulusal ve uluslar arası toplantılarda 95 tebliği vardır.
Prof. Dr. Sıdıka Kurul bilgi ve görgüsünü arttırmak için Avrupa ve A. B. D de değişik kliniklerde ziyaretçi doktor olarak bulunmuş, uluslar arası kurslara katılmıştır.
Genel estetik ve plastik cerrahi uygulamaları yanında meme ve karın estetiği ve liposuction gibi vücut şekillendirme ameliyatlarına ve onkolojik plastik cerrahiye özel ilgisi vardır.
Prof. Dr. Sıdıka Kurul İstanbul Üniversitesi’ndeki idari görevleri yanında değişik dergilerde yayın kurulu üyeliği, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Onkoloji Derneği, Türk Onkoloji Vakfı gibi kuruluşlarda yönetim kurulu görevini sürdürmektedir.
Balkan Union of Oncology ‘nin kurucu üyesi, European Society of Surgical Oncology ve International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery üyesidir.
Prof. Dr. Sıdıka Kurul halen İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nde plastik Cerrahi profesörü olarak akademik görevini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir.
Yayınlar:
1. Alemdaroğlu, K., Karagözoğlu, S., Gürsel, K. : Safra kesesi adenomyomu. Cerrahpaşa Tıp Bülteni, 8 (1) : 21-34, 1975.
2. Gürsel, K., Alemdaroğlu, K., Karagözoğlu, S : Splenektomi komplikasyonları. Cerrahpaşa Tıp Bülteni, 8 (1) : 35-44, 1975.
3. Özbal, A., Kurul, S., Alemdaroğlu, K., Gürsel, K., : Koledok kisti. Cerrahpaşa Tıp Bülteni, 8 (4) : 3-14, 1975
4. Cebeci, H., Saner, H., Kurul. S, Akçal, T., Salepçioğlu, A. : Çocuklarda görülen intrahepatik portal hipertansiyon. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 8 (1-2) : 48-52, l977.
5. Cebeci, H., Saner, H., Kurul, S., Akçal, T., Salepçioğlu, A. : Çocuklarda ekstrahepatik portal hipertansiyon. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 8 (3) : 89-94, 1977.
6. Alemdaroğlu, K., Özbal, A., Sarıyar, M., Kurul, S., Gürsel, K. : Gastroptoz tedavisinde yeni bir cerrahi yöntem (Pyloroplasti). Cerrahpaşa Tıp Bülteni, 11 (2) : 96-100, 1978.
7. Karaözbek, Y., Erdağ, A., Özer, M., Dorken, N., Kurul, S., Büyükünal, C., Andican, A., : Aldatıcı infantil lober amfizem. XVI' cı Türk Pediyatri Kongresi, Kongre Kitabı, Cilt II, Tebliğler: 39-44, l978
8. Alemdaroğlu, K. Atasü, T., Özbal, A., Kurul, S., Girişken, G. : İntraabdominal ve retroperitoneal yayılma gösteren habis over teratomu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Bülteni, l2 (1) : 39-45, 1978.
9. Alver, O., Kurul, S., : Kolostomi komplikasyonları ve tedavisi. Yeni Symposium, 19 (3) : 58-71, l981.
10. Alver, O., Kurul, S., : Künt ve penetran duodenum yaralanmalarında cerrahi tedavi. Çağdaş Tıp Dergisi, 8 (4) : 2032-2044, l981
11. Mındıkoğlu, A. N., Kurul, S., : İki kardeşte bilateral alt ekstremite primer lenfödemasında uyguladığımız Noel Thompson ameliyat metodu. XX. Türk Pediatri Kongresi, Pediatrik Pnömoloji, Kongre Kitabı: 711-719, 1981.
12. Yıldırım, İ., Kurul, S., Altıntaş, M., Erözbek, A., : Burun defektlerinin rekonstrüksiyonu ve yöntemlerin karşılaştırılması. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Dergisi, IV-V : 46-53, 1982-1983.
l3. Altıntaş, M., Erözbek, A., Kurul, S., Orak, F. : Ayak tabanı defektlerinin kapatılmasında sinir pediküllü M. tensor fasya lata kas deri flebinin yeri. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Dergisi, IV-V : 46-53, 1982-1983
l4. Altıntaş, M., Yıldırım, İ., Mındıkoğlu, A. N., Kurul, S., Erözbek, A., Sezer, B., : Kas-deri flepleri ile ilgili klinik çalışmalarımız. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Dergisi, IV-V : 61-71, 1982 - l983.
l5. Yıldırım, İ., Erözbek, A., Altıntaş, M., Kurul, S., :Dudak kanseri tedavisinde cerrahi yöntemlerin karşılaştırılması. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Dergisi, IV-V : 149 -154, l982-l983
l6. Kurul, S., Yıldırım, İ., Orak, F., Altıntaş, M., Erözbek, A. : El cerrahisinde groin flap'in yeri. Yeni Symposium, 21 (1-4) : 95 - l02, l983.
17. Çokneşeli, B., Erözbek, A., Kurul, S., Tulunay, S., Çetinkale, O., Yıldırım, İ., Karabacak, A. : El sırtı cilt defektleri ve onarım yöntemleri. VIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı : l93-l96, l984.
18. Kurul, S., : Malign melanomda cerrahi tedavi. Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastahanesi Dergisi, 12 (3-4) : 210-215, l985.
l9. Orak, F., Kurul, S. : Üst ekstremite cerrahisinde bölgesel anestezi. Yeni Symposium, 23 (1-2) :85-90, l985.
20. Özcan, G., Unur, N., Kurul, S., Pınar, A., Akalın, G. : Deri kanserinde kombine tedaviye rağmen başarısızlık nedenleri. Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastahanesi Dergisi, 13 (3-4) :325-334, l986.
21. Özcan, G., Kurul, S., Unur, N., Evren, İ. :Radyoterapi sonrası gelişen temporo-mandibuler eklem ankilozu. Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastahanesi Dergisi, 13 (3-4) :357-362, l986.
22. Kurul, S., Özcan, G. :Radikal mastektomi sonrası meme rekonstrüksiyonu. Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastahanesi Dergisi, 13 (3-4) :367-372, l986.
23. Kurul, S., Özcan, G. : Büyük dudak defektlerinin rekonstrüksiyonu. Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastahanesi Dergisi, 13 : (3-4) :411-416, l986.
24. Özcan, G., Kurul, S., Unur, N. : Baş-boyun kanserinde radyoterapi ile kombine uygulanan cerrahi tedavide büyük defektlerin rekonstrüksiyonu. Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastahanesi Dergisi, 13 (3-4) :463-471, l986.
25. Kurul, S., Özcan, G., Kara, A., Alpay, A. : Problemli alt ekstremite defektlerinin onarımı. Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastahanesi Dergisi, 13 (3-4) : 472 - 480, l986.
26. Kurul, S., Çokneşeli, B., Özcan, G. : Estetik amaçlı meme ameliyatlarından alınan sonuçlar. Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastahanesi Dergisi, 14 (3) : 320-328, l987.
27. Kurul. S., Özcan, G., Yılmazlı, C. : Göz kapağı defektlerinin rekonstrüksiyonu. Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastahanesi Dergisi, l4 (3) : 365-372, l987.
28. Kurul, S., Özcan, G. : Latissimus dorsi kas deri flebinin klinik uygulaması. Türkiye Hastahane Tıp Dergisi, Yıl 41, Sayı 2 : 153-157, 1987.
29. Kurul, S, Özcan, G., Unur, N., Kınay, M., Akalın, G. : Yumuşak doku sar komları ve tedavide çok yanlı yaklaşım. Türk Onkoloji Dergisi, 2 (3) : 443-447, l987.
30. Özcan, G., Kurul, S., Uluer, Ş., Kaya, H., Yılmazlı, C. : Orbita hipertelorizminin düzeltilmesinde U-osteotomisi. Klinik Gelişim, 1 (4) : 237-241, l987
31. Kurul, S., Özcan, G., Çırmıktılı, N., Alpay, A. :Nörovasküler ada flebi ile başparmak defetlerinin onarımı. Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastahanesi Dergisi, 14 (4) : 485-489, l987.
32. Kurul, S., Çokneşeli, B., Aslan, C. :Bası yaralarında tedavi. Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastahanesi Dergisi. 14 (4) : 716-723 l987.
33. Özcan, G., Kurul, S., Çırmıktılı, N. : Syndaktili. Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastahanesi Dergisi. 14 (4) : 703-715, l987.
34. Özcan, G., Kurul, S., Atabay, K., Sargın, O., Şenköylü, Ü. : Hipospadyas onarımında kullandığımız yöntemler ve sonuçları. Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastahanesi Dergisi, 14 (4) : 703-715, l987.
35. Özcan, G., Uluer, S., Aral, Ö., Kaya, H., Kurul, S. : Anterior ensefalosellerde eksternal yaklaşım. Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastahanesi Dergisi, 14 (4) : 611-619, l987.
36. Engin; G., Yılmazlı, C., Kurul, S., Özcan, G. : Alt göz kapağı rekonstrüksiyonu. XXI. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, Kongre Kitabı, Cilt II :1025-1028, 1988.
37. Kurul, S., Aslan, C. : Segmental gluteus maksimus kas-deri ada flebi ile bası yaralarının onarımı. Klinik Gelişim, 1(5) : 275-278, l988.
38. Özcan, G., Kurul, S., Akalın, G., Pınar, A. : Angiokeratoma corporis circumscriptum. Eur J Plast Surg, 11: 35-39, l988.
39. Kurul, S., Özcan, G., Kutaniş, R., Aslay, I. : Latissimus dorsi kas-deri ada flebi ile büyük defektlerin rekonstrüksiyonu. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 2: l09-ll2, l988.
40. Kurul, S, Özcan, G, Unur, N:Segmenter pektoralis majör kas-deri flebi ile baş- boyun defektlerinin rekonstrüksiyonu. Ulusal Cerrahi Dergisi, 2(2):39-42, l988.
41. Kurul, S., Gürses, A., Kalaycı, G., Özcan, G. : Distal pediküllü ön kol flebi ile el defektlerinin onarımı. X. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kongre Kitabı:316-319, 1988.
42. Kurul, S., Özcan, G., Kara, A., Alpay, A. : Alt ekstremite defektlerinde fasya- deri flebi ile rekonstrüksiyon. X. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kongre Kitabı:324-327, 1988.
43. Kurul, S., Uluer, Ş., Aral, Ö. : Meningomyelosel defektlerinin kapatılması. Pediatrik Cerrahi Dergisi, 2 : 104-108, l988.
44. Alpay A., Kara, AN., Kurul, S., Uzel, M., Aksoy, B., Aydoğdu, N. : Tibia diafizi psödoartrozlarının cerrahi tedavisi. Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastahanesi Dergisi, 15 (4) : 473-480, l988.
45. Kurul, S., Özcan, G., Yılmazlı, C. : Frické supraorbital flap for reconstruction of the total lower eyelid defects. Eur J Plast Surg 12:8-11, 1989.
46. Uzunismail, A., Kurul, S., Elbüken, E., Savcı, N., Öztürk, N. : Sitostatik ekstra- vazasyonunda hiperbarik oksijen tedavisinin yeri (Deneysel çalışma ) Türk Onkoloji Dergisi, 8 (1) : l283-1288, l993
47. Kurul, S., Uzunismail, A., Elbüken, E., Dündar, K., Savcı, N., Altuğ, T., Öztürk, N ., : Effect of hyperbaric oxygen therapy on compromised skin flap survival due to systemic chemotherapy (Adriamycin) in rats- an experimental study. Turkish J Medical and Biological Research, 4 (3) : l97-209, l993.
48. Darendeliler, E., Onat, H., Bilge, N., İnanç, S., Özger, H., Kurul, S., Çakmak, M., Ersever, G., Olgaç, V. : Unrezektabl yumuşak doku sarkomlarında hiper- fraksiyone radyoterapi ve konkomitan devamlı infüzyon epirubisin. Türk Onkoloji Dergisi, 8 (2) : 1343-1347, l993
49. Kurul, S., Topuzlu, C., Aslay, I., Topuz, E. : Mastektomi ile aynı seansda meme rekonstrüksiyonu Türk Plastik Cerrahi Dergisi 2(2) : 142-149, 1994
50. Özbek, U., Şengün, Z., Kurul, S. Aydıner, A., Topuz, E. : Malign melanomda serum P53 onkoprotein düzeyleri. Türk Plastik Cerrahi Dergisi 2(3):173-175, 1994
51. Ekmekçioğlu, S., Yağcı, T., Kurul, S., Demiralp, E., Ertürk, N., Ağır, M., Çarin, M. : Malign melanoma TIL kültürlerinde interferon alfa’nın sitotoksisiteye etkisi. Türk Plastik Cerrahi Dergisi 2(3):179-183, 1994
52. Kurul, S., Kocabalkan O, Özcan G : Hastahaneler arası malign melanom çalışma grubu. Türk Plastik Cerrahi Dergisi 2(3):160-172, 1994
53. Çakmak, M., Kurul, S., Eralp, B. : Yumuşak doku sarkomlarında cerrahi tedavi ilkeleri ve rekonstrüksiyon yöntemleri. XIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı :1050-1051, 1994
54. Kurul, S., Topuzlu, C., Bilge, N. : Meme koruyucu cerrahi ile aynı seansda mamoplasti:Endikasyon ve teknik. Ulusal Cerrahi Dergisi 11(2):105-111, 1995
55. Kurul, S. : Use of homograft skin in chronic cytostatic extravasation injury as a biological dressing. Regional Chemotherapy, 7:170-171, 1994
56. Kurul, S., Özcan, G., Çakalır, C. : Accessory nose associated with unilateral incomplet cleft lip “ case raport “ Eur Arch Oto-Rhino-Laryngol 252: 61-62, 1995
57. Kurul, S. : Iatrogenic penile gangrene :10 years follow up. Plast Reconstr Surg 95(1):210-211, l995
58. Kurul, S., Uzunismail, A., Kizir, A. : Total vermilionectomy ; Indications and technique. Eur J Surg Oncol 21: 201-203, 1995
59. Kurul, S., Uzunismail A, Elbüken E, Dündar K, Savcı N, Öztürk N : Improved flap survival with doxorubicin - induced necrosis with hyperbaric oxygen therapy. Transactions of 11th Congress of the International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Yokohama, Japan, April 16-21, 1995, Edited by K. Horii, Kugler Publications, Amsterdam, page 607-608
60. Kurul S, İnanç S, Darendeliler E, Onat H, Topuzlu C, Bilge N : Multimodality treatment of soft tissue sarcomas. Transactions of 11th Congress of the International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Yokohama, Japan, April 16-21, 1995, edited by K. Horii, Kugler Publications, Amsterdam, page :548-549
61. Kurul, S. Gürses, A., Dinçer, İ, Dağlı, AS. :Kronik ampiyem tedavisinde intratorasik latissimus dorsi kas transferinin yeri. Türk Plast Cerr Derg 3(1) : 23-27, 1995
62. Kurul, S., Kesim, S. N., Uzunismail, A., İnanç, S., Öztürk, N., Topuz, E. : Sitos- tatik ekstavazasyonuna bağlı yaralanmalarda tedavi seçenekleri. Çağdaş Cerrahi 9(1) : 38-42, 1995
63. Kurul S. Sevim G : Penil yaralanmalarda skrotal fleplerin yeri. Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastahanesi Dergisi, 20(2) : 111-113, 1995
64. Kurul S, Aydın T, Aydıner A, İnanç S, Onat H, Topuz E : İntravenöz kemoterapide port kateter sistemlerin avantajları Türk Onkoloji Dergisi, 10(3):20-23, 1995
65. Kurul S, İnanç S, Darendeliler E, Onat H. : Yumuşak doku sarkomlarına cerrahi yaklaşım. Türk Plastik Cerrahi Dergisi 3(3):137-143, 1995
66. Kurul, S., Tenekeci, N., Topuzlu, C. : An unusual mass in the breast : The hydatid cyst. Clinical Radiology, 50:869-870, l995
67. Oğur G, Şengün Z, Onat H, Özbek U, Erseven G, Ayan İ, Kurul S, Kebudi R, İnanç S: “Hodgkin Dışı Lenfoma” da kromozomal değişiklikleri morfolojik. sınıflandırma ile ilişkisi. Türk Onkoloji Dergisi, 10(4):56-62, 1995
68. Kurul S : Yumuşak doku sarkomlarında multidisipliner tedavinin önemi. Ulusal Cerrahi Dergisi 12(2):93-99, 1996
69. Aslay I, Kemikler G, Kizir A, Özbay İ, Kurul S, Dinçer M, Kozluca O, Ayan N, Töre G : Dudak kanserinin tedavisinde interstisyel brakiterapinin yeri. Türk Onkoloji Dergisi, 11(3):28-33, 1996
70. Kurul, S., İnanç, S., Onat, H., Darendeliler, E., Çakmak, M., Topuzlu, C., Aslay, I. : Reconstruction after resection of soft tissue sarcoma of the trunk. Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty, 29(2):77-83, 1996.
71. Kurul S, Dinçer M, Kizir A, Uzunismail A, Darendeliler E : Plastic Surgery in irradiated areas:analysis of 200 cases. Eur J Surg Oncol 23;48-53, 1997
72. Kurul S, Uzunismail A : A simple technique to determine the future location the umbilicoplasty in abdominoplasty. Plast Reconstr Surg 100(3):753-754, 1997
73. Kurul S : Malign melanomda sentinel lenf nodu biyopsisi. Dermatolojide gelişmeler. Editör: Aydemir E. H., Onsun N. İ. Ü:cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı ve Deri ve Hührevi Hastalıklar Derneği, Gizben Tanıtım ve Organizasyon Ltd. Şti. İstanbul 1999, 141-145.
74. Yasasever V, Taş F, Duranyıldız D, Çamlıca H, Kurul S, Dalay N : Serum levels of the soluble adhesion molecules in patients with malignant melanoma. Pathol Oncol Res 6(1):42-5, 2000.
75. Kurul S, Mudun A, Aksakal N, Asygen M: Lymphatic mapping for Merkel cell carcinoma. Plast Reconts Surg 105(2):105(2):680-3, 2000.
76. Kurul S, Emekli U: Securing skin graft on the nasal area by plaster splint. Plast Reconts Surg 105(4):1568-9, 2000
77. Kurul S : Diffuse microscopic intransit metastases from malignant melanoma of the breast. Plast recontr Surg 106(2):513-514, 2000
78. Kurul S, Büyükbabani N: Conservative treatment of early-stage melanoma. Plast Recontr Surg 106(5):1221-2, 2000
79. Duranyıldız D, Camlica H, Kurul S, Dalay N, Yasasever V : Serum levels of the adhesion molacules in patients with malignant melanoma. Pathology Oncology Research 6(1):42-45, 2000
80. Sönmez S, Büyükbabani N, Kurul S, Ulay M, Kural Y : Malignant transformation in a cellular blue nevus of long duration. Eur. J. Dermatol 11)3):265-7, 2001
81. Kurul S: Is the groin region a good source for full thickness skin graft. J Surg Oncol 77(4):281, 2001
82. Ergün SS, Kurul S, Ulay M, Bilgiç B : Infiltrating lipomatosis of the face. Ann Plast Surg 47(3):346-348, 2001.
83. Meral R, Duranyildiz D, Taş F, Çamlica H, Yasasever V, Kurul S, Dalay N : Prognostic significance of melanoma inhibiting activity levels in malignant melanoma. Melanoma Res. 11(6):727-632, 2001
84. Baykal c, Savcı N, Kavak A, Kurul S : Palmoplantar keratoderma and oral leucoplakia with cutaneous horn of the lips. Br J Dermatol 146(4):680-683, 2002.
85. Kurul S, Saip P, Aydın T ; Totally implantable venous-access ports;local problems and extravasation injury. Lancet Oncology. 3(11);484-92, 2002
Kitap ve Kitap Bölümleri:
1. Kurul S : Majör Travma denetimi ve Tedavisi (Çeviri). Robertson C, Redmond AD: The Management of Major Trauma. Oxford University Press Oxford, 1991, Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı, İstanbul, 1993
2. Kurul S : Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonu. Meme Kanseri. Editör Topuz E., İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü Yayınları 3, İstanbul, 1997, sayfa 40
3. Taş F, Kurul S, Aydıner A: Malign melanomKlinik Onkoloji. Editörler Topuz E, Aydıner A, Karadeniz A. Onkoloji Enstitüsü Yayınları 06, İstanbul, 2000, sayfa 131-139.
4. Kurul S : Latissimus Dorsi kas deri flebi ile mastektomi sonrası meme rekonstrüksiyonu. Sayfa 593-600. Meme Hastalıkları. Editör, Gürcan Ünal, Hilal Ünal, Nobel Tıp Kitap evleri Yayınları, 2002 ISBN 975-420-110-2
5. Ermiş İ, Kurul S. Postonkolojik Rekonstrüksiyon. Kanser hastalarında tanı ve tedavi yöntemleri. Editörler : Haluk Onat, Nil Molinas, Nobel Tıp Kitabevi, 2002
6. Yücel A, Kurul S : Mastektomi sonrası meme rekonstrüksiyonu. Meme Kanseri. Editör Topuz E., İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü Yayınları 3, Baskıda
PRS International Abstract’lar bökümünde yer alanlar
1. Kurul S et al Effect of hyperbaric oxygen on compromised skin flap survival due to systemic chemotherapy (Adriamycin) in rats-An experimental study. Plast Reconstr Surg 97(3): 688-89, 1996
2. Kurul S, Kocabalkan O, Özcan G : Malignant melanoma study group. Plastic Reconstr Surg 97 (7):1328, 1996
3. Özbek U, Şengün Z, Kurul S. Aydıner A, Topuz E : Malign melanomda serum P53 onkoprotein düzeyleri. Plast Rekonstr Surg 99(1):281, 1997.
4. Ekmekçioğlu S, Yağcı T, Kurul S, Demiralp E, Ertürk N, Ağır M, Çarin M : Malign melanoma TIL kültürlerinde interferon alfa’nın sitotoksisiteye etkisi. Plast Rekonstr Surg 99(1):282, 1997.© Estet.net 2003 - 2022

Yıldızposta Cad. Ayyıldız Sitesi A Blok, Gayrettepe / İstanbul - 530 167 60 70 - skurul@estet.net -

KVKK - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

© Estet.net 2003 - 2022

Yıldızposta Cad. Ayyıldız Sitesi A Blok, Gayrettepe / İstanbul
530 167 60 70 - skurul@estet.net -

KVKK - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu