Estetik Cerrahi

Onko Plastik Cerrahi

Malign Melanom

Video Makaleler

İletişim

Prof. Dr. Sıdıka Kurul

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu - Dökümanlar

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.pdf

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ.pdf

KVK Mevzuatı Uyarınca İlgili Kişinin Haklarının Kullandırılması.pdf

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ.pdf

Estet KVK Politikası.pdf

KVK Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu.pdf

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu - Dökümanlar

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.pdf

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ.pdf

KVK Mevzuatı Uyarınca İlgili Kişinin Haklarının Kullandırılması.pdf

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ.pdf

Estet KVK Politikası.pdf

KVK Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu.pdf

© Estet.net 2003 - 2022

Yıldızposta Cad. Ayyıldız Sitesi A Blok, Gayrettepe / İstanbul - 530 167 60 70 - skurul@estet.net -

KVKK - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

© Estet.net 2003 - 2022

Yıldızposta Cad. Ayyıldız Sitesi A Blok, Gayrettepe / İstanbul
530 167 60 70 - skurul@estet.net -

KVKK - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu