Estetik Cerrahi

Onko Plastik Cerrahi

Malign Melanom

Video Makaleler

İletişim

Prof. Dr. Sıdıka Kurul

Kalça Şekillendirme

Kadın güzelliğinin ve fizik görünümünün kültürel standardı olan ve Renaissance’dan gelen yuvarlak konturlu vücut, yerini atletik vücut ölçülerine bırakarak değişmiştir, ancak meme ve kalça halen güzel yuvarlak konturu koruyan tek vücut bölgeleri olarak kalmıştır. Dış ve iç giyimde yeni trendler ve starların medyaya yansıyan görüntüleri günümüzde kadının ve buna paralel plastik cerrahinin ilgisini kalça şekillendirmeye yöneltmiştir.

Vakumla yağ emme (Liposuction) tekniği ile kalça şekillendirme işlemleri yapılmaya başlanmış ve giderek yaygınlık kazanmıştır. Cerrahi bir işlemle kalça büyütme 1969 yılında yuvarlak meme protezlerinin bu amaçla kullanılmasıyla başlamıştır. Daha sonra Gonzales –Ulloa düşük kalçayı kaldıran veya protez ile büyüten yayınlarını yapmıştır.

Kalça nasıl olabilir ?

A. Doku noksanlığı :

1. Yandan bakıldığında tümüyle düz.

2. Yandan bakıldığında yuvarlak, arkadan bakıldığında yan tarafları çökük.

B. Doku fazlalığı :

3. Yanlara ve/veya arkaya doğru geniş ve yağlı

4. Arkaya doğru yağlı ve sarkık

C. Doku yeterli, ancak dağılım düzensiz :

Tedavi mevcut şekil bozukluğuna göre değişecektir.

A. Doku Noksanlığı:

Yağ enjeksiyonu :

Kalça ölçülerinin genel vücut ölçülerine oranı ve doku noksanlığının bulunduğu yere göre, kalçayı büyütmek amacı ile kişiden alınan yağ kalça kası içine enjekte edilebilir. Yağ karından, bacak dış yanlarından veya kalçanın üst/dış yanlarından alınabilir. Her bir tarafa enjekte edilen 250-300 cc yağ dokusu kalçaların daha iyi görünmesini sağlayacaktır. İşlemden sonra 3-4 hafta korse giyilmesi gerekir. 3-5 gün sonra işe dönülebilir. 1 ay sonra tam iyileşme sağlanır. Kişi ertesi gün oturulabilir, 2-4 hafta sonra egzersizlere başlanabilir.

Kalça protezi : Kişide yeterli yağ bulunmaz ise protezle kalça büyütme işlemi yapılır. Değişik büyüklükte ve şekilde hazırlanmış solid silikon elastomer veya cohesive gel silikon kalça protezleri mevcuttur. Ameliyat genel anestezi altında yapılır, iki kalça arasındaki oluktan yapılan kesi ile protez büyük kalça kasının altına veya içine yerleştirilir. Ameliyattan sonra basınç kontrol eden sargı ve 48 saat süre ile buz uygulaması, ağrı kesici ve kas spazmı çözücü ilaçlar kullanılır. Drenler 2-4 günde çıkarılır. Ameliyat sonrası ilk günden itibaren ihtiyaçlarını karşılamak için hasta oturabilir, bir hafta süre ile yüzükoyun uyuması önerilir. 1 hafta sonra uzun süreli oturulabilir. Protez uygulamasında 1-2 hafta sonra işe dönülebilir, 3 hafta süre ile korse kullanılır. 4 haftada iyileşme tamamlanır, kişi egzersizlere başlayabilir. Ağrıyı, ödemi ve kapsül oluşumunu engellemek için ameliyatın 3. haftasında 10 kür ultrason tedavisi önerilir.

Olası Sorunlar :

Kanama veya hematom: Nadir görülen bir durumdur.

Enfeksiyon: Günümüz cerrahi tekniklere ve koruyucu antibiyotik kullanılması sonucu son derece nadir görülen bir durumdur. Oluşması halinde protezin çıkarılması gerekebilir.

Kapsül kontraktürü: Kalça büyütmede, meme büyütmeden farklı olarak daha nadir görülür. Çevresindeki aşırı nedbeden dolayı protezin sertleşmesi, protez kasla örtüldüğü ve hareketli bir bölge olduğu için az rastlanır. Pürtüklü yüzeyli protezlerin kullanılması, ameliyat sırasında kanama kontrolünün iyi yapılması, erken harekete başlanması ve ultrason tedavisi böyle bir sorunla karşılaşmamak için yapılan işlemlerdir. Görülmesi halinde papaverin, vitamin E ve indomethecin gibi tıbbi tedaviler ve ultrason tedavisi ile kapsül yumuşatılmaya çalışılır. Buna rağmen sonuç alınamazsa protezin çıkarılması gerekebilir.

Sinir hasarı veya bacakta duyu değişikliği: Burada söz konusu olan siyatik sinirdir, protez sinirin bulunduğu yerin üstünde bir bölüme yerleştirildiği için, sinir zedelenmesi son derece nadir görülen bir durumdur.

Protezin yer değiştirmesi ve asimetri: Protezin yerleştirileceği ceplerin simetrik hazırlanması, ameliyat sonrası “çizilen takvime uygun” oturma ve yatma şekli, egzersiz ve ultrason tedavisi bu sorunla karşılaşma olasılığını ortadan kaldıracak veya en aza indirecektir.

Yara iyileşmesinde sorunlar: Hastada şeker hastalığı gibi bir sistemik hastalık yok ise iyi cerrahi teknik ve yara bakımı, iyileşmede karşılaşılabilecek sorunları ortadan kaldıracak veya en aza indirecektir.

Kötü nedbe: Ameliyat izi görülebilen bir yerde olmadığından sorun yaratmayacaktır.

B. Doku fazlalığı :

Kalça yanlara veya arkaya doğru geniş ve yağlı ise çözüm vakumla yağ emme yöntemi ile kalçanın şekillendirilmesidir. Liposuction’ın diğer uygulamalarında olduğu gibi, alınacak yağın miktarına göre lokal, lokal+IV sedasyon veya genel anestezi altında ameliyat yapılabilir. Ameliyat ve hastahanede kalış süresi doğrudan alınan yağ miktarı ile orantılıdır. Ameliyat sonrası 6 hafta süre ile korse giyilmesi gerekir. Kalça arkaya/aşağıya doğru yağlı ve sarkık ise tek başına liposuction yeteli olmayabilir, bu takdirde fazla ve sarkık dokunun cerrahi olarak çıkarılması kaçınılmazdır. Külot içinde kalacak şekilde bir kesi yapılır, sarkık bölümler serbestleştirilir ve fazla doku vücuttan uzaklaştırılır. Gerektiği durumlarda bacak iç yanlarının gerilmesi ameliyatı da bu işleme eklenebilir. Ameliyat sonrası ağrı, ağrı kesiciler ile kontrol altına alınır, 2-3 gün içinde drenler çıkarılır, Kişi 1-2 hafta sonra işine dönebilir.

C. Doku yeterli, ancak dağılım düzensiz : Kalça bölgesinde doku yeterli, ancak dağılım düzensiz ise fazla bölgelerden yağın vakum ile alınması ve noksanlık olan yerlere enjekte edilmesi sorunu çözümleyecektir.

Prof. Dr. Sıdıka Kurul

© Estet.net 2003 - 2022

Yıldızposta Cad. Ayyıldız Sitesi A Blok, Gayrettepe / İstanbul - 530 167 60 70 - skurul@estet.net -

© Estet.net 2003 - 2022

Yıldızposta Cad. Ayyıldız Sitesi A Blok, Gayrettepe / İstanbul
530 167 60 70 - skurul@estet.net -